Selskapet Retten På Din Side – Enkeltpersonforetak stiftet i 2015.
Innehaver, Solfrid Hammersland, har lang erfaring, først som rettshjelper, deretter som advokat.

Mange saker i prosess både som rettshjelper og som advokat. Advokatbevilling i 2023.

Typer saker:

 • Barnefordeling
 • Barnevern
 • Trygderett
 • Helserett
 • Testamenter
 • Ektepakter
 • Gjeldsordning
 • Statsborgerskap
 • Saker om husleieloven
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Plan- og bygningsrett
 • Arbeidsrett
 • Arve- og familierett, ektefelleskifte
 • Autonomi og tvang
 • Strafferett
 • Styreverv

Innehaver Solfrid Hammersland

Utdanning:

 • Mastergrad i Rettsvitenskap, Juridisk Fakultet – Universitetet i Bergen
 • Mastergrad i Regnskap og Revisjon – Norges Handelshøyskole
 • Advokatkurset – Juristenes Utdanningssenter
 • Skatterett – Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
 • Organisasjon og ledelse, Bedriftsøkonomiske fag og Matematikk – Norges Handelshøyskole

Kurs:

 • Retorikk og effektiv argumentasjon – Juristenes Utdanningssenter
 • Forhandlingsteknikk – Juristenes Utdanningssenter
 • Eiendomsoverdragelser – Juristenes Utdanningssenter

Språk: Engelsk, tysk, og fransk.

Erfaring:

 • Rådgivning i økonomiske spørsmål
 • Gjeldsordning
 • Administrasjon og økonomi
 • Offentlig saksbehandling
 • Bokføring og regnskap
 • Undervisning
 • Avisartikler