Strid om privatisering av kommunal vei i Samnanger kommune

Privatisering av vei? Undertegnede har fulgt med på diskusjonen om privatisering av veien til Nyutløtræ, og undresover prosessen. Administrasjonen i Samnanger kommune skriver den 1. desember 2017: «Vegen eroverført gjennom eit kommunestyrevedtak», og hevder at kommunestyret har overført veientil Nyutløtræ til private med hjemmel i vegloven § 7. Denne paragrafen gir hjemmel for atkommunen kan privatisere, men den gir ingen …

Sensitive personopplysninger sendes på usikret e-post

Innehaver har ytt juridisk bistand i anledning at Bergen kommune over lengre tid har brutt personopplysningsloven og sendt sensitive personopplysninger på usikret e-post, bl.a. helseopplysninger. Bergen kommune skriver til foresatt at det er i orden å saksbehandle på usikret e-post. De sensitive personopplysningene er sendt mellom et utall av saksbehandlere i kommunen. Foresatt klagde til kommunen, men fikk ikke medhold …