Om

Selskapet Retten På Din Side – Enkeltpersonforetak stiftet i 2015.
Innehaver, Solfrid Hammersland, har lang erfaring i juridisk og økonomisk rådgivning.

Typer saker:

  • Barnefordeling
  • Barnevern
  • Trygderett
  • Helserett
  • Testamenter
  • Ektepakter
  • Gjeldsordning
  • Statsborgerskap
  • Saker om husleieloven
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Plan- og bygningsrett
  • Arbeidsrett
  • Arve- og familierett, ektefelleskifte
  • Autonomi og tvang
  • Strafferett
  • Styreverv

Innehaver Solfrid Hammersland

Utdanning:

  • Mastergrad i Rettsvitenskap, Juridisk Fakultet – Universitetet i Bergen
  • Mastergrad i Regnskap og Revisjon – Norges Handelshøyskole
  • Advokatkurset – Juristenes Utdanningssenter
  • Skatterett – Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
  • Organisasjon og ledelse, Bedriftsøkonomiske fag og Matematikk – Norges Handelshøyskole

Kurs:

  • Retorikk og effektiv argumentasjon – Juristenes Utdanningssenter
  • Forhandlingsteknikk – Juristenes Utdanningssenter
  • Eiendomsoverdragelser – Juristenes Utdanningssenter

Språk: Engelsk, tysk, og fransk.

Erfaring:

  • Godkjent rettshjelper
  • Rådgivning i rettslige og økonomiske spørsmål
  • Gjeldsordning
  • Administrasjon og økonomi
  • Offentlig saksbehandling
  • Bokføring og regnskap
  • Undervisning
  • Avisartikler
  • Eiendomsmegling og eiendomsoppgjør
  • Fast verge hos Fylkesmannen i Hordaland