Priser

Når kapasiteten tillater det kan du få presentere saken din uten at det koster deg noe. I mange tilfeller dekkes kostnadene av det offentlige eller en forsikring.

Timeprisen ligger trolig godt under det du må betale på et advokatkontor. La oss snakke om pris når du har fått lagt frem problemet ditt – vi skriver ikke faktura med gaffel.

Innehaver har i enkelte tilfeller gitt gratis juridisk rådgivning for å ivareta enkeltpersoners rettslige interesser. Ta kontakt, så vil jeg vurdere saken din dersom du mener at du taper dine rettigheter fordi du mangler midler til advokat.

 

Fra kr. 1.020,- + merverdiavgift til privatpersoner, kr. 1.275,- inkl. merverdiavgift.

Juridisk bistand til private personer mot offentlige forvaltningsorganer eller næringsvirksomheter kr. 1.500,- uten mva., kr. 1.875, inkl. mva. til kr. 3.000,- uten mva og kr. 3.750,-, avhengig av type sak.
Juridisk bistand gitt som «No cure, no pay», kr. 1.500,- ekskl. mva, kr. 1.875,- inkl mva.